närbild av en svan

Molntjänster för er verksamhet

HPS är specialister på IT-arkitektur och molntjänster. Vi hjälper er att skapa ett modernt IT-stöd utifrån verksamhetens krav som möter externa och regulatoriska krav. Utvecklingen i IT-området går fort och HPS är navet som garanterar att ni ligger i dess framkant.

Virtuella servrar och tjänster som moln/hyrtjänst

HPS producerar och levererar infrastruktur i molnet och olika former av IT-tjänster som du som kund hyr per månad mot en fast månadsavgift.

HPS erbjudande är komplett och innebär att en kund inte behöver äga varken hårdvara eller licenser för sin totala konsumtion av IT-tjänster. Förutom virtuella servrar, lagring och backup erbjuder HPS även uthyrning av utrustning som t ex Laptops och nätverksutrustning (brandväggar/wifi) där all support och installation ingår.

HPS molntjänster produceras i Stockholm i egna redundanta datacenters med högsta tillgänglighet och säkerhet. Tjänsterna höga krav som ställs av Finansinspektionen, PTS och Dataskyddsförordningen.

HPS erbjuder dessutom lösningar och licenser i svenska och internationella molntjänster, t.ex. Office 365, Sharepoint, Azure och många fler. HPS hjälper sina kunder att sömlöst kombinera molntjänster och applikationer för ett optimerat verksamhetsstöd.

HPS tjänster
 • Virtuella servrar i HPS moln
 • Lagring och backup i HPS moln
 • 24/7 serverdrift som tjänst
 • Microsoft Azure
 • Office 365 och Sharepoint
 • Laptop/PC som tjänst
 • Fastprissupport som tjänst
 • Nätverk som tjänst
 • Licenser och applikationer
 • Fasta månadskostnader

Säkerhet i molnet

HPS erbjuder avancerade säkerhetstjänster i molnet för skydd av organisationers affärsystem, databaser, användare och nätverk. Tjänsterna uppfyller regulatoriska krav och är utvecklade i samarbete med kunder som hanterar mycket känsliga data. De molntjänster som erbjuds inom säkerhet är: avancerad perimetersäkerhet för säkerhet och nätverk, logghantering och analys, mejlsäkerhet, säker inloggning och säkerhetsövervakning.

Bild på person som sitter hukad. Bakgrunden är röda neonljus
Laptom med email-applikation på möte

Applikationer i molnet

I samarbete med flera stora medlemsorganisationer i Sverige har vi utifrån GDPR och andra regulatoriska krav tagit tagit fram applikationstjänster som vi publicerar i HPS moln. Alla tjänster konsumeras till en fast månadskostnad. Utgångspunkt för applikationstjänsterna är hög funktionalitet, kostnadseffektivitet när användar-antalet är högt (t ex förtroendevalda), samt uppfyllande av legala krav. 100% av drift och datalagring sker hos HPS i Sverige.

HPS erbjuder
 • Mejl för medlemsorganisationer – kunden får tillgång till en mejltjänst med högsta säkerhet och slipper vara hänvisade till internationella molntjänster. HPS erbjuder detta som mailtjänst i HPS moln till fast månadskostnad.
 • Fillagring (liknande dropbox) för medlemsorganisationer – kunden får fillagring med hög säkerhet och kan undvika lösningar med lägre säkerhetsnivå. HPS erbjuder detta som lagringstjänst i HPS moln till en fast och låg månadskostnad.
 • Webbanalys i molnet – genom denna tjänst kan en kund få maximal kontroll på de personuppgifter som traditionellt skickas till internationella webbanalystjänster. Säker hantering av besöksinformation beror av att den som äger en hemsida även är personuppgiftsansvarig för besöksstatistiken som enligt Datainspektionen kan klassificeras som mycket känslig. HPS erbjuder därför en webbanalystjänst i HPS moln som skapar kontroll på hur informationen hanteras med högsta säkerhet och uppfyllande av legala krav.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i kontaktformuläret på Kontaktsidan eller mejla oss direkt, så hör vi av oss!

Kontakta oss