Bild på en stad i natten

Om oss

HPS är sedan 1995 ett naturligt val för kunder som ställer högsta krav på informationssäkerhet och tillgänglighet. Vår verksamhet utgår från vårt drift och supportcenter i Kista, Stockholm.

Vår verksamhet

High Performance Systems AB, (HPS) erbjuder marknaden säkra och kostnadseffektiva IT-tjänster i en värld där IT är helt avgörande. Vi hjälper våra kunder skapa konkurrenskraft och effektivitet när globalisering, regulatoriska krav och teknikutveckling både förändrar och utvecklar förutsättningarna för kundernas verksamhet.

Våra kunder finns inom IT-intensiva branscher som till exempel bank och finans, industri och fackförbund där gemensamma nämnare är behovet av hög informationssäkerhet och hög tillgänglighet.

Kärnverksamheten är att inom Sveriges gränser producera och leverera avtalstjänster inom tre huvudområden; outsourcing, molntjänster samt infrastruktur. Med vår bakgrund och fokus inom informationssäkerhet blir våra kunders IT-stöd både säkert och tillgängligt samt ger kunderna möjlighet att fokusera på sin huvudverksamhet istället för IT.

Verksamheten bedrivs med utgångspunkt från huvudkontoret i Kista, egna datacenters (Kista/Akalla) samt ett redundant fibernät med anslutningspunkter över hela Stor-Stockholm.

Bild på gammaldags kikare med snöiga berg i bakgrunden
Bild på en glad tjej som tar ett skutt på en gata

HPS, säkerhet och molntjänster

HPS har stark position som tjänsteleverantör i branscher och kundsegment där informationssäkerhet och uppfyllande av regulatoriska krav är verksamhetskritiskt.

Denna position har under åren förstärkts ytterligare då den kraftiga konsumtionsökningen av molntjänster lett till att regulatoriska och legala krav utvecklats. Vår GDPR-anpassade produktion och roll som rådgivare är viktig för våra kunder när de har behovet av att använda modern teknologi, och samtidigt måste säkerställa att egna och externa säkerhetskrav följs.

HPS hjälper kunder blanda lösningar från internationella molntjänster som Office 365, AWS och Azure med säkra lösningar från HPS som gör att verksamhetsstödet blir optimerat från alla vinklar; hög funktionalitet, policykontrollerat, tillgängligt och säkert.

Ännu bredare utbud i Stockholm

Tillsammans med vårt systerbolag Stockholms Stadsnät erbjuder vi på HPS även fiberanslutningar, internetkapacitet och telefoni till sina kunder över hela Stor-Stockholm.

Ledningsgrupp

Marie-Louise ansvarar för HPS Servicedesk och håller ihop företagets leverans av användarsupport, produkter och tillhörande tjänster. Marie-Louise har bland annat bakgrund som egen företagare och arbetade på F-Secure innan hon anslöt till HPS 2015.

Marie-Louise Lekström

Service manager

Marie-Louise ansvarar för HPS Servicedesk och håller ihop företagets leverans av användarsupport, produkter och tillhörande tjänster. Marie-Louise har bland annat bakgrund som egen företagare och arbetade på F-Secure innan hon anslöt till HPS 2015.

Mattias är konsultchef och ansvarig för HPS projektleveranser samt utveckling av HPS paketerade tjänster. Mattias har 16 års erfarenhet från arbete som senior specialist inom IT-säkerhet, datakommunikation i främst transaktionsintensiva miljöer.

Mattias Magnusson

Konsultchef/tekniskt ansvarig

Mattias är konsultchef och ansvarig för HPS projektleveranser samt utveckling av HPS paketerade tjänster. Mattias har 16 års erfarenhet från arbete som senior specialist inom IT-säkerhet, datakommunikation i främst transaktionsintensiva miljöer.

Fredrik ansvarar för att HPS molntjänster levereras med högsta säkerhet och tillgänglighet. Fredrik började på HPS 2019 och har arbetat 15 år i IT-branschen i olika roller, tex driftansvar på SATS och senast som IT-chef hos tryckerikoncernen Brand Factory.

Fredrik Petersson

IT-Operations Manager

Fredrik ansvarar för att HPS molntjänster levereras med högsta säkerhet och tillgänglighet. Fredrik började på HPS 2019 och har arbetat 15 år i IT-branschen i olika roller, tex driftansvar på SATS och senast som IT-chef hos tryckerikoncernen Brand Factory.

Stefan har arbetat i IT-branschen sedan 1987 och kom till HPS 2004. Han har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar, bland annat som konsultchef och försäljningschef. Stefans bakgrund finns hos Norsk Data, Siemens Nixdorf, Nocom och WM data.

Stefan Ledenstam

VD/CEO

Stefan har arbetat i IT-branschen sedan 1987 och kom till HPS 2004. Han har lång erfarenhet av arbete i ledande befattningar, bland annat som konsultchef och försäljningschef. Stefans bakgrund finns hos Norsk Data, Siemens Nixdorf, Nocom och WM data.

Åsa har lång erfarenhet från ekonomisk redovisning i flera bolag, tex Salcom och Raxco samt hos HPS under 20 år. Åsa är styrelseledamot i HPS och i Stockholms Stadsnät. Åsa har dessutom flera ideella engagemang, tex revisor i Södertörns Sjövärnskår

Åsa Åkesson

Ekonomichef

Åsa har lång erfarenhet från ekonomisk redovisning i flera bolag, tex Salcom och Raxco samt hos HPS under 20 år. Åsa är styrelseledamot i HPS och i Stockholms Stadsnät. Åsa har dessutom flera ideella engagemang, tex revisor i Södertörns Sjövärnskår