Kvinna bakifrån som sitter vid en dator

Avancerad IT-säkerhet

HPS har sedan 1995 arbetat med avancerad IT-säkerhet. Vi hjälper organisationer och företag att säkerhetsmässigt hitta vägar framåt när samhället förändras och verksamheten utvecklas.

Avancerad IT-säkerhet – ämnet för dagen

Med dagens nyttjande av ny teknik och vassa molntjänster hamnar frågor om informationssäkerhet och IT-säkerhet lätt i centrum då nya risker och hot blir synliga och behöver hanteras.

Att arbetet med avancerad IT-säkerhet är centralt förstärks även av aktuella lagar som omarbetats, till exempel GDPR, och av andra regulatoriska branschkrav, till exempel från Finansinspektionen, som verkligen satt säkerhetsfrågor på agendan. Då kraven kan vara både stränga och svårtolkade innebär det att många verksamheter ställs inför helt nya utmaningar när de vill utvecklas och effektiviseras med ny teknik.

Lösningen på dessa utmaningar är att en gång för alla hitta vägen till ett metodiskt och anpassat säkerhetsarbete. Vi på HPS har under mer än 20 år hjälpt våra kunder med detta arbete som rådgivare och som lösningsleverantör. Är du nyfiken? Läs mer på denna sida.

HPS erbjuder

 • ett dokumenterat säkerhetsarbete med tydlig ansvarsfördelning
 • ett säkerhetsarbete anpassat till verksamhetens storlek och risker
 • it-säkerhet som en naturlig del av verksamhetens övergripande säkerhetsarbete
 • ett flexibelt säkerhetsarbete som passar verksamhetens aktuella behov
 • stöd för IT avseende teknik och externa krav
 • ett process- och rutinbaserat säkerhetsarbete
 • mätbart och kontrollerbart säkerhetsarbete

Säkerhetsutredningar för helhetsbild

Säkerhetsutredningar är vårt samlingsnamn för de metoder vi använder för att granska och analysera IT-system.

För oss är en säkerhetsutredning inte enbart tekniska granskningar då dessa normalt inte blir kompletta utan att vi lägger till perspektiv som informationssäkerhet och organisation. Vi erbjuder analyser av systemkonfigurationer, applikationer och nätverk samt gör sårbarhetsanalyser och penetrationstester. Utifrån skyddsvärde, riskanalyser och driftorganisation sammanställer vi sedan rekommendationer på hur säkerheten kan utvecklas.

Illustration av döskalle

Planerad incidenthantering ger beredskap

Incidenter är alla typer av oönskade händelser som riskerar att skada organisationen. En incident kan bero på ren otur eller ett olyckligt missöde. Det kan också vara intrång eller attacker, avsedda att skada. Det kan vara en anställd som missbrukar företagets resurser eller arbetsstationer som infekterats av skadeprogram och blivit medlemmar i botnät. Oavsett gäller det att snabbt ta reda på vad som har hänt och ta tillbaka kontrollen. HPS har organisation och erfarenhet för att snabbt rycka ut och ta kontroll på situationen. Vi kan även hjälpa er med incidentstrategier som proaktivt kan förhindra eller minimera skador.

Hela processen består av fem steg:

Förebygga > Identifiera > Begränsa > Återställa > Följa upp

Organisationer av alla storlekar bör ha en verksamhetsanpassad strategi för hur man undviker eller tar hand om en incident. Med rätt förberedelser kan incidenter undvikas och skador minimeras. Det gör även incidentarbetet med systemåterställningar mer effektivt. Arbetet inleds med en riskanalys och utredning om vilka system som kan bidra med relevant information genom till exempel insamling av loggar. Viktigt är även dokumentation och nya rutiner för att hålla incidentorganisationens underlag aktuella. Vid incident är den röda tråden att identifiera och isolera källan, begränsa skador, kommunikation med till exempel ledning och drabbade, samt återställning av skadade delar. Efterarbetet är också viktigt för att utveckla säkerhetsarbetet samt för att få fram bevis som kan användas för eventuella utredningar om brott.

Kompetent säkerhetsrådgivning

HPS hjälper företag och organisationer att utveckla sitt säkerhetsarbete med utgångspunkt i organisationens verksamhet, de värden som hanteras, regulatoriska och legala krav, samt verksamhetens risker, hot och utvecklingsarbete. Med tydligt förhållningssätt till säkerhetsfrågor skapas trygghet, konkurrenskraft och lönsamhet.

HPS har lång erfarenhet från arbete som rådgivare till företag och organisationer i Sverige. Vår erfarenhet kommer från arbete och projekt hos verksamheter som har en komplex hotbild eller har system med mycket höga krav på säkerhet och sina IT-systems tillgänglighet. Våra kunder finns inom finanssektorn, tillverkande industri, fackförbund, tjänster och e-handel. Det de har gemensamt är att de alla kontinuerligt påverkas av en skyndande teknikutveckling, globalisering, regulatoriska och legala krav och nya former av konkurrens. Med att tydligt arbeta med säkerhetsfrågor kan många organisationer lyckas med förändringsutmaningar, att bibehålla sina positioner och även bli mer framgångsrika.

HPS hjälper kunder att med erfarenhet och ett holistiskt perspektiv skapa ett förhållningssätt till säkerhet som är anpassat till verksamhetens egna behov. Vi har med framgång valt att agera mer pragmatiskt som rådgivare vilket minskat kostnaderna för våra kunder, kortat projektens omfattning samt och ökar säkerheten i de områden som är mest kritiska.

Hand som håller upp ett stetoskop där det står HPS

Säker IT-arkitektur

HPS är ledande i Sverige avseende design och uppbyggnad av IT-miljöer som uppfyller krav på både informationssäkerhet och driftssäkerhet. Det är vår affärsidé. Kombinationen av informationssäkerhet och driftssäkerhet är kritisk när ett kontinuerligt och vattentätt informationsflöde skall garanteras.

I grunden handlar det om att jobba smartare med IT och att sätta rätt resurser på rätt plats. Med bra tekniska lösningar kan du lägga mindre energi på att få datorerna att fungera och mer kraft på kärnverksamheten.

HPS erbjuder

Säker IT-arkitektur

 • Brandväggar och avancerade perimeterskydd
 • Logghantering och logganalys
 • Nätverkssäkerhet
 • Klientsäkerhet
 • Serversäkerhet
 • Intrångsdetektering
 • Autentiseringslösningar

HPS erbjuder

Säker IT-drift

 • Redundans
 • Lastbalansering
 • Trafikanalys
 • Systemkonsolidering
 • Övervakning
 • Kommunikationslösningar
 • Quality-of-Service
 • Change Management

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i kontaktformuläret på Kontaktsidan eller mejla oss direkt, så hör vi av oss!

Kontakta oss