Branschlösningar

HPS kunder finns inom finans, fonder, fackföreningar, industri och tjänsteproduktion. Tillsammans har vi skapat lösningar som möter alla de gemensamma krav dessa branscher har avseende funktion, prestanda, informationssäkerhet och följsamhet mot regulatoriska krav.

System för fondförvaltning

Digia Financial Systems levererar molnbaserade digitala lösningar och finansiella affärssystem till fondbolag, värdepappersinstitut, banker och försäkringsbolag.

I samarbete med HPS erbjuder vi molntjänster som uppfyller myndighetskrav vad gäller säkerhet och regelverksefterlevnad samt effektiviserar infrastruktur och affärsflöden. All datalagring och produktion sker inom Sveriges gränser.

Digias applikationstjänster ger tillgång till fond-, portfölj- och depåsystem för kapitalförvaltning samt kredit- och banksystem via moderna och säkra datacenter.

Digia Financial Reporting Services tillhandahåller kostnadseffektiva tjänster för att hantera finansiella rapporteringar till myndigheter och motparter. Våra globala rapporteringslösningar hanterar olika tekniska standarder för inrapportering till Finansinspektionen och Skatteverket.

Om ni önskar publicera hållbarhetsdeklarationer för investeringsfonder på Hållbarhetsprofilen eller veta mer om våra lösningar och tjänster är ni välkomna att kontakta Digia Sweden

 

digia

Digia Financial Systems
Digia Financial Reporting Services

Företag/organisationer med många kontor

HPS har för kunder med många filialer och lokalkontor tagit fram en kommunikationsplattform som löser de problem distribuerade organisationer ofta ställs inför. Utmaningen ligger i att skapa enhetlig kontroll för alla delar i det distribuerade nätverket avseende säkerhet, segmentering, trådlös kommunikation, klientsäkerhet och hantering av störningar. HPS lösning finns implementerad hos svenska företag med lokalkontor i Sverige, i länder över hela Europa, samt i Nordamerika och Asien. Lösningen kan hyras mot en fast månadskostnad där installation, support, service och reservenheter ingår i kostnaden.

Fackföreningar och medlemsorganisationer

Dataskyddsförordningen ställer mycket höga krav på fackföreningars hantering av personuppgifter då fackföreningstillhörighet betraktas som känslig personuppgift. Utifrån det har alla fackliga organisationer i Sveriges ställts inför utmaningen hur de skall kunna skapa kontroll i sin totala verksamhet då hanteringen av personuppgifter är mycket distribuerad med centralt kansli, mängder av lokalföreningar samt förtroendevalda på arbetsplatser.

HPS erbjuder därför flera olika former av lösningar som kan skapa kontroll på personuppgifter i filer och i mail med hög säkerhetsnivå. Centralt är att lagring och hantering skall ske inom Sveriges gränser och att användandet av internationella molntjänster minimeras. Med tanke på den stora mängd användare som finns har utmaningen även varit att dels skapa säkerhet och kontroll utan att lösningarna blir för dyra.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i kontaktformuläret på Kontaktsidan eller mejla oss direkt, så hör vi av oss!

Kontakta oss