Svenskt börsbolag väljer HPS

HPS har av ett svenskt stort börsbolag valts som leverantör av IT-tjänster.

Avtalet omfattar företagets totala verksamhet som finns utspritt på kontor över hela Europa och i andra världsdelar och avser drift, molntjänster, IT-säkerhet, kommunikationslösningar, användarsupport och infrastruktur.