Kommunikationslösning för tolv Europakontor

HPS har efter upphandling fått förtroendet att installera, drifta och förvalta en kommunikationslösning för ett stort svensk tjänsteföretag som är aktivt över hela Europa.

Avtalet omfattar huvudkontor i Sverige samt lokalkontor i 11 olika Europeiska länder. Kraven på tillgänglighet och enhetlig säkerhet är höga och HPS valdes baserat på sin erfarenhet från liknande uppdrag och sin starka säkerhetsprofil.