HPS är stolt stödföretag till Naturskyddsföreningen 2020!

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation med kraft att förändra. Sedan årtionden arbetar man med att sprida kunskap, kartlägga miljöhot, presentera lösningar och påverka beslutsfattare – lokalt, nationellt och globalt.

Föreningen står också bakom miljömärkningen Bra Miljöval och verkar för hållbar konsumtion.

Naturskyddsföreningens vision "En hållbar framtid på en frisk och levande planet" ligger väl i linje med HPS affärsidé att leverera IT-lösningar som motsvarar mycket stora krav på såväl hållbarhet som säkerhet, effektivitet och tillgänglighet.