Nyheter

Case study backuplösning

Okt 2016

HPS har tillsammans med Cristie/IBM publicerat en case study kring hur vi sänkt TCO (Total Cost of Ownership) för backup-lösningar med nästan 40 %. För att läsa mera om detta http://www-03.ibm.com/software/businesscasestudies/corp?synkey=Y752970R63120C23

Ovako Steel

Aug 2016

HPS har ingått avtal med Ovako Steel om IT-drifttjänster avseende system i två stora produktionsanläggningar i Sverige.

Stort fackförbund

Maj 2016

Ännu ett stort fackförbund för statligt anställda väljer HPS som helhetsleverantör av förbundets alla IT-funktioner. Avtalet omfattar drift av förbundets IT-miljö, migrering till HPS molntjänster, daglig support, arbetsplatser och rådgivning för hur förbundets verksamhetsstöd skall utvecklas.

Svenskt Spelbolag

April 2016

Svenskt spelbolag anlitar HPS som specialister under SLA där HPS ansvarar för säkerhetsfunktioner och kommunikationslänkar.

FTF – facket för försäkring och finans

April 2016

HPS har fått helhetsuppdrag där FTF avropar hela sitt behov av IT-tjänster av HPS. Detta omfattar Molntjänster, support, rådgivning och utrustning. FTF blev därmed det sjätte Fackförbundet som valt HPS som leverantör.

Privat sjukhus

Mars 2016

Vid modernisering av sjukhusets lokaler har HPS uppdragits att etablera ett modernt och utökat trådlöst nätverk för besökare och personal. Nätverket baseras på en lösning med totalt 45 accesspunkter.

Nyanställning, senior specialist

Februari 2016

Vi hälsar Henrik Hellman välkommen som specialist och projektledare inom avancerad IT-infrastruktur. Henrik har mer än 20 års erfarenhet från arbete i många positioner i IT-branschen. Henrik kommer närmast att arbeta med leveransutveckling hos några av HPS större kunder.

Fackförbundet ST – statstjänstemännen

Januari 2016

HPS och fackförbundet ST har ingått avtal om molntjänster och driftstjänster avseende kritiska verksamhetssystem.

Känd restaurangkedja

Oktober 2015

Inför etablering av en av kedjans största restauranger har HPS fått uppdraget att bygga ett heltäckande trådlöst nätverk för besökare och verksamhet som omfattar drygt 30 accesspunkter, central controller, nätverksutrustning och perimeterskydd.

Utökning av HPS sälj och marknadsorganisation

Augusti 2015

Vi hälsar Cecilia Kjellbom välkommen till HPS där hon förstärker organisationen med ansvar för marknadsaktiviteter och egna kunder. Cecilia har lång erfarenhet från sälj och marknadsföring i IT-branschen bl a från Siemens Nixdorf, Ericsson och svenska ESRI.

Taxi Stockholm

April 2015

Under våren 2015 fick HPS i uppdrag att under lång tid assistera Taxi Stockholm med specialister inom datakommunikation och säkerhet

Internationellt spelbolag

Mars 2015

HPS har tecknat order om utbyte av detta spelbolags perimeterskydd för kundens alla datacenter som finns i 6 olika länder.

Key account manager

Februari 2015

Vi hälsar Marie-Louise Lekström välkommen till HPS. Marie Louise går in i rollen som key account manager i HPS säljorganisation. I rollen ingår dessutom att ta hand om försäljning av produkter och licenser till HPS alla outsourcing/moln kunder.

Elevdatorer till privat grundskola

Januari 2015

HPS har fått i uppdrag av denna molnkund att leverera elevdatorer och utrustning för dess administration/underhåll. Utrustningen skall användas i schemalagd utbildning i skolans lokaler.