Två män på laptops framför röd tegelvägg

Plattform för förtroendevalda – fackförbund

HPS har i samarbete med svenska fackförbund utvecklat och driftsatt lösningar för fackförbunds förtroendevalda medlemmar.

Behovet bakom denna lösning är att kostnadseffektivt kunna erbjuda 1000-tals förtroendevalda ute i landet IT-stöd i syfte att möta de krav som ställs på hantering av personuppgifter i den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, som togs i bruk under 2018. De lösningar som prioriterats är funktioner för säker webbmejl och säker webbaserad fillagring. Dessa lösningar har möjliggjort att förtroendevalda inte längre är hänvisade till arbetsgivarens IT-system eller till internationella molntjänster som inte följer de svenska kraven.

Vill du veta mer om vårt arbete med förtroendevalda organisationer?

Kontakta Stefan Ledenstam via mejl eller på telefon 070-278 98 71.