Tillvalsfunktioner

Du har samma urval av tillvalsfunktioner i molnmiljön som för en motsvarande traditionell IT-miljö.

Brandväggsskyddet är det enda tillval som du måste göra. Övriga är fria och vart och ett förbättrar på sitt sätt prestandan i din IT-miljö.

Våra tekniker hjälper gärna till om du har funderingar kring våra tillvalsfunktioner – och framförallt om vilka du kan behöva i ditt moln. Ring 08-505 333 00, maila till info@hps.se eller använd kontaktformuläret.