Stockholm Cloud Infrastruktur

Så här ser det ut:

  • Plattformen är byggd på Vmware Vsphere5, enterprise edition.
  • Servrarna körs i en HP bladmiljö och corenätet är byggt på Brocade och Cisco.
  • Vi har egen ISP-verksamhet tillsammans med vårt systerbolag Stockholms Stadsnät med separerade fibervägar från serverhallarna och ett redundant, speglat SAN mellan serverhallarna.
  • Backupen är separerad från produktionshallen och vi tar backup varje dygn.
  • Vi arbetar förstås i enlighet med ISO 27001:2006.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring vår tekniska plattform, telefon 08-505 333 00 eller e-post info@hps.se