Lastbalansering

Mobil, skalbar och lättrörlig infrastruktur

Lastbalanseraren har många användningsområden, men att öka kapaciteten och tillgängligheten är förstås det vanligaste skälet att använda tekniken.

Förändring och maskering av utgående trafik för att dölja bakomliggande servrar är ett område där det på senare tid har hänt en del. Styrning av trafiken till olika servrar beroende på vilka sorts data som efterfrågas är ett annat. Beroende på hur avancerad lösning du behöver och hur mycket data som ska passera genom lastbalanseraren finns det olika nivåer att lägga sig på.

Stockholm Cloud Lastbalanserare är ett perfekt verktyg, eftersom det går att ha i princip hur många servrar som helst bakom den. Som standard klarar den att öka både kapaciteten, tillgängligheten och prestandan i din molnmiljö.

Fungerar också som filter

Lastbalanseraren filtrerar också bort onödig servertrafik. En ofullständig förfrågan skickas inte vidare till servern, utan sessionen till användaren avslutas istället direkt. Detta skyddar din webbserver mot DoS-attacker (denial of service), men stoppar också andra typer av attacker mot servrarna, eftersom du själv definierar vilken eller vilka portar som är tillgängliga.

Full proxy

Stockholm Cloud Lastbalansering hjälper dig att skapa en mobil, skalbar och lättrörlig infrastruktur för virtualiserade applikationer. Liksom den fysiska lastbalanseraren är den virtuell full proxy mellan användare och applikationsservrar.

Om en användare skickar en förfrågan, exempelvis en URL, om att visa en webbsida går frågan till lastbalanseraren. Den tittar på det inkommande paketet och skickar det vidare till den server som har minst att göra. Samtidigt stoppar lastbalanseraren in en identifikation i paketet så att den kan koppla ihop frågan med rätt användare. När servern skickar svaret skickar lastbalanseraren det vidare till användaren.

Lastbalanseraren kan enkelt uppgraderas genom att lägga till processorer, minne, eller NIC.

Frågor på det? Kontakta Stefan Ledenstam, telefon 08-505 333 00.