Säkerhetsanalyser

Säkerhetsanalys är samlingsnamnet för de metoder vi använder för att granska säkerheten i system. Beroende på systemet ifråga; om det är en applikation, en server eller ett helt nätverk, och omständigheterna; om det är under utveckling eller i drift, använder vi olika metoder.

I vissa situationer är penetrationstester effektivast, då sker analysen i enlighet med hur verkliga, kvalificerade attacker går till över Internet.

I andra fall räcker det med att studera designdokument och att göra intervjuer med arkitekter för att kunna redogöra för vilka risker man utsätter sig för.

Oavsett metod är resultatet detsamma; du får veta vad som krävs för att hålla risken på en acceptabel nivå och kan säkra verksamheten.

Penetrationstester

HPS penetrationstester genomförs huvudsakligen manuellt av erfarna testare som vet vilka system som brukar lida av vilka problem. Det leder till att testerna är effektiva och pålitliga men framförallt att man kan göra goda bedömningar av hur allvarlig en specifik sårbarhet är i en specifik situation för ett specifikt företag. Våra rapporter skrivs för hand på svenska eller engelska.

En rapport från HPS

  • beskriver varje upptäckt sårbarhet tekniskt
  • bedömer hur de skulle kunna utnyttjas i en attack
  • vad det skulle kunna leda till
  • ger förslag på hur attacker kan mildras eller förhindras
  • prioriterar relevanta upptäckter efter hur allvarliga de är och arbetet som krävs.

Kontakta oss på 08-505 333 00 så får du veta mer om hur vi ser på området säkerhetsanalys.