Riskhantering och verksamhetsstöd

Varje organisation behöver ett IT-stöd som är optimerat avseende funktion, effektivitet, tillgänglighet och säkerhet. En investering som alltid går att räkna hem.

HPS arbetar med verksamhetsanalyser och riskanalyser som tar avstamp i företagets nuläge, potential och risker. Vi hjälper helt enkelt våra kunder att bli både mer konkurrenskraftiga och mer lönsamma samtidigt som vi också hjälper dem att bygga upp ett professionellt IT-säkerhetsarbete.

Ett effektivt IT-stöd skall

  • vara effektivt, funktionellt och tillgängligt
  • vara följsamt i alla delar mot verksamhetens behov av förändring
  • vara anpassat till verksamhetens risker
  • skydda data och funktion mot misstag, intrång och missbruk
  • ge en god internkontroll
  • vara baserat på ett professionellt och konsekvent säkerhetsarbete.

En organisations IT-säkerhetsarbete skall

  • vara en naturlig del av verksamhetens övergripande säkerhetsarbete
  • beskriva nuläge och konsekvenser kring verksamhetens risker
  • vara ett stöd för IT avseende teknik, budget och rutiner
  • vara följsamt i alla delar mot verksamhetens behov av förändring.

Våra säkerhetskonsulter har hjälpt hundratals kunder att skapa en effektiv IT-funktion och ett professionellt säkerhetsarbete som stödjer verksamheten både på kort samt lång sikt. I vårt arbete följer vi tillämpliga standarder, metoder och regelverk som ISO 27000-serien, ITIL, BITS, PCI DSS, SOX m fl.

Kontakta gärna Stefan Ledenstam om du funderar över hur ni kan effektivisera IT-stödet med fortsatt fokus på säkerheten.