IT-arkitektur och design

HPS är ledande i Sverige avseende design och uppbyggnad av IT-miljöer som uppfyller krav på både informationssäkerhet och driftssäkerhet. Det är vår affärsidé.

Kombinationen av informationssäkerhet och driftssäkerhet är oundviklig, inte minst i utsatta lägen när ett vattentätt informationsflöde och säker tillgång till företagets information måste tillgodoses med garanti.

I årtionden har vi hjälpt våra kunder i utvecklings- och uppbyggnadsprojekt som syftar till att låta IT stödja verksamheten i dess dagliga drift och utveckling. Våra specialister kan bland annat hjälpa till med:

Säker arkitektur

 • Säker applikationsmodellering
 • Säker webbutveckling
 • Brandväggar
 • Webbapplikationsbrandväggar
 • Nätverkssäkerhet
 • Klientsäkerhet
 • Serversäkerhet
 • Övervakning
 • Intrångsdetektering
 • Säker mailhantering
 • Säker fjärrkommunikation
 • Autentiseringslösningar
 • Logghantering

Driftsäkerhet

 • Redundans
 • Lastbalansering
 • Trafikanalys
 • Hårdvarukonsolidering
 • Mjukvarukonsolidering
 • Kommunikationslösningar
 • Quality-of-Service
 • Change Management

Kontakta oss! Vi kan hjälpa dig också. Ring eller maila Stefan Ledenstam, telefon 08-505 333 00 eller stefan.ledenstam@hps.se