IT-säkerhet

När en verksamhet utvecklas hamnar IT-frågorna snabbt i centrum. Men trots det betraktas säkerhetsfrågorna kring den nya tekniken ofta som kostnader, eller till och med hinder, när det i själva verket är precis tvärtom.

Rätt IT-säkerhet stöder din verksamhetsutveckling

HPS väljer aktivt att betrakta ett professionellt IT-säkerhetsarbete som en grundsten för all användning av modern teknologi. Vi anser att ett professionellt IT-säkerhetsarbete är det som möjliggör användning av modern teknologi och därmed stöder verksamhetens utveckling. HPS hjälper dig att hitta rätt säkerhetsnivå.

Sveriges mest erfarna IT-säkerhetsspecialister till din tjänst

Under två decennier har HPS arbetat med avancerade IT-säkerhetsprojekt. Vi har samlat omfattande kunskap om hur företag och organisationer stöds på bästa sätt i säkerhetsfrågor och byggt vår egen organisation kring detta. Vi har tillsammans mer än 200 års erfarenhet av IT-säkerhet och bland våra konsulter finns några av Sveriges mest erfarna specialister och “opinion leaders”. Flera av dessa driver även den offentliga debatten om IT-säkerhet framåt.

Våra kunder finns i alla branscher och är i många fall Sveriges mest framstående och ledande aktörer inom sitt område. Kontakta Stefan Ledenstam om du vill veta mer om våra tjänster inom området, eller läs mer på följande sidor!