Internet Service Provider

HPS systerföretag Stockholms Stadsnät är etablerad Internetleverantör sedan många år och kända för en mycket bra Internettjänst. En anslutning med vår fiberlänk innebär bland annat

  • pålitlig driftsäkerhet dygnet runt
  • tillgång till kvalificerad teknisk support
  • sänkta kostnader

Men vårt erbjudande omfattar också andra tjänster för företag med krav på pris och prestanda. Vi säljer både våglängder och svartfiber till företag och andra ISP. Läs mer (länk till www.stockholmsstadsnat.se)